Att skapa engagemang

Att känna engagemang för energifrågorna är - liksom i andra sammanhang - en förutsättning för att lyckas med arbetet. Men hur skapar vi engagemang för energifrågor hos ledning, styrelse och medarbetare? Några tillvägaggångssätt är:

 

Läs vidare genom att klicka på länkarna menyn eller i punktlistan ovan


Faktaansvarig:    
Ändrad: 2014-12-05

glada människor