Om ELSA och BeBo-Processen

Projektet ELSA (Energilots för Smartare Allmännytta) drevs av Klimatkommunerna under år 2014 och syftade till att utveckla en webbaserad processguide riktad till bostadsbolag som vill förbättra sina möjligheter att energieffektivisera i sina befintliga bestånd. Fokus låg på arbetsmetoder och processer. Ett mål var att ta fram praktiskt användbart material som goda exempel, framgångsfaktorer från bolag som lyckats i sitt arbete, länkar, mallar mm.

Materialet från ELSA-projektet redovisas här på Klimatkommunerna. Klicka i menyn till vänster och läs mer under respektive rubrik. Under arbetets gång har några specifika områden centrala för att energiarbetet ska kunna utföras effektivt och med god fart identifierats. Du finner direktlänkar till dessa områden här:Materialet från ELSA-projektet redovisas också tillsammans med kunskap från genomförda projekt inom ramen för BeBo (Energimyndighetens Beställargrupp för energieffektiva flerbostadshus) i BeBo-Processen.

BeBo-Processen är tänkt som en guide till hur flerbostadshussektorn kan nå längre i energieffektiviseringsarbetet. I BeBo-Processen får du en överblick både över de organisatoriska aspekterna av energieffektiviseringsarbetet och hur energifrågan kommer in i ett specifikt renoveringsprojekt.

ELSA-projektet och BeBo-processen har finansieras av Energimyndigheten.


Faktaansvarig:    
Ändrad: 2015-04-15

ELSA logo


logoBeBo-noPayOff

 

Tack till följande bostadsföretag och organisationer som deltagit i projektets referensgrupp:

KBAB
SABO
Karlstads univeritet
Energimyndigheten
SP
Stångåstaden
MKB
Uppsalahem
Hyresbostäder i Norrköping
Sollentunahem