Kommunikation och samverkan

Kommunikation är naturligtvis viktigt för att lyckas med energieffektivisering, både internt i bolaget och externt med andra intressenter. Exempel på intressenter är hyresgäster, lokala beslutsfattare och tjänstemän, energibolag och byggföretag.

Du kan klicka på rubrikerna nedan eller i menyn till vänster för att läsa mer.

Kommunikation är ett viktigt verktyg för att skapa engagemang för energifrågorna och i förlängningen acceptans för att genomföra energieffektivisering i byggnadsbeståndet. Därför är det viktigt att tänka på att du kommunicerar, med vem du kommunicerar och hur du kommunicerar. Läs mer om den interna kommunikationen under kapitel Kommunicera energiarbetet.


Faktaansvarig:    
Ändrad: 2015-01-23

ELSA