Styrning och strategi

Ett vanligt argument för att inte energieffektivisera är att det inte finns några pengar. Även om detta kan stämma så är det bra att försöka se bortom finansieringen. Är det något annat som saknas för att komma vidare i energieffektiviseringsarbetet?

I kapitlet Styrning och strategi kan du läsa om hur vilka styrande mekanismer som kan användas för att arbetet med energieffektivisering ska ske effektivt och med kontinuitet. Du kan klicka på rubrikerna nedan eller i menyn till vänster för att läsa mer.

 


Faktaansvarig:    
Ändrad: 2014-10-23

Styrning och strategi