Fossilfria placeringar

Flera kommuner har sett över sin placeringspolicy och lagt till riktlinjer som innebär ingen eller minskade placeringar i fossilindustrin. 

Örebro har styrt om sina placeringar till fossilfria alternativ. I stadens placeringspolicy står det: ”kommunens kapital ska arbeta i samma riktning som målen för ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Inga placeringar ska göras i företag som ägnar sig åt prospektering, exploatering, utvinning eller produktion av olja, gas, oljesand och annan okonventionell fossil olja. Detsamma gäller för kol”.

Västerås policy står det att "direkta aktieinnehav i bolag som i huvudsak ägnar sig åt gas- eller oljeproduktion ej är tillåtna", samt att "enskilda aktier som tas upp på 7:e AP-fondens svarta lista över uteslutna bolag ska utan dröjesmål avvecklas". "För att inte starkt begränsa urvalet av aktiefonder föreslås därför att det förtydligas att aktiefonder med små innehav av fossilrelaterade aktier är tillåtna, men att fossilfria fonder ska prioriteras om avkastning och risk är på jämförbar nivå".


Faktaansvarig:    
Ändrad: 2017-12-01

.