Transporter

Strategisk transportplanering  

Örebro har i sitt Trafikprogram bland annat målsättningen att det inom Örebro tätort ska ta maximalt dubbelt så lång tid att ta buss jämfört med bil, och maximalt 1,5 gång så lång tid att cykla jämfört med bil.

Lunds kommun har, i LundaMaTs - Lunds strategi för ett hållbart transportsystem, bland annat målet: "Av alla resor inom Lunds kommun ska 70% ske med kollektivtrafik, gång och cykel år 2020, och 75% år 2030."

Växjö kommun har som en åtgärd i sin Transportplan att: "Initiera kampanjer och samarbeten med olika aktörer för att få upp intresset för alla typer av elfordon, elbilspooler, elcyklar etc. bland företag och allmänhet."


Faktaansvarig:    
Ändrad: 2016-11-03

cykeltransport

 

Om klimatkommunerna

 

eskilstuna

 

el sth

 

gbg