Coachningscentra

Det här coachingcentrat är tillgängligt för dig som politiker eller tjänstemän i en svenskcoachningcentra kommun som behöver tips, råd eller bollplank i ditt arbete med strategiska klimat- och energifrågor.
Här hittar du kontaktuppgifter till tjänstemän i några av Klimatkommunernas medlemskommuner, som har särskild erfarenhet av olika teman/delar i klimatstrategiarbetet. Syftet med det här coachingcentrat är att ge dig som tjänstemän eller politiker med ansvar för klimat/energifrågor möjlighet att på ett enkelt sätt ta del av erfarenheter, genom till exempel en pratstund per telefon.


Processer, system och samverkan

Miljöledningssystem, intern struktur för effektivt miljöarbete
Yvonne Träff, miljöstrateg i Lidköpings kommun, tel: 0510-770193, Yvonne.traff[at]lidkoping.se 

Klimatarbete i samverkan med företag
Yvonne Träff, miljöstrateg i Lidköpings kommun, tel: 0510-770193, Yvonne.traff[at]lidkoping.se


Biogas

Produktion av flytande biogas, samverkan med externa aktörer
Yvonne Träff, miljöstrateg i Lidköpings kommun, tel: 0510-770193, Yvonne.traff[at]lidkoping.se

Allmänt om biogas
Lennart Erfors, miljöstrateg i Kristianstad kommun, Tel: 044-136160, Lennart.erfors[at]kristianstad.se


Energi

Energi- och koldioxidinventering, statistik
Henrik Johansson, miljöcontroller i Växjö kommun, tel: 0470-41330, Henrik.johansson[at]vaxjo.se
 
Belysning
Johan Rökander, belysningsplanerare i Jönköpings kommun, tel: 036-106080, Johan.roklander[at]jonkoping.se
 
Energikrav i exploateringsområden, kvalitetsprogram
Henrik Johansson, miljöcontroller i Växjö kommun, tel: 0470-41330, Henrik.johansson[at]vaxjo.se
 
Hög andel biobränslen i kraftvärmeverket och fjärrvärmesystemet
Lennart Erfors, miljöstrateg i Kristianstad kommun, Tel: 044-136160, Lennart.erfors[at]kristianstad.se
 
Energieffektivisering
Jimmy Rudemyr, energicontroller i Upplands Väsby kommun, tel: 08-590 977 06, Jimmy.rudemyr[at]upplandsvasby.se
 
Energieffektivisering av flerbostadshus
Mattias Westher, energistrateg på Bostads AB Poseidon, tel: 031-332 11 90, Mattias.westher[at]poseidon.goteborg.se


Konsumtion och avfall

Ekologiska livsmedel
Kostenheten i Södertälje kommun, tel: 08-523 010 00

Innovativa lösningar inom energi, avfall, socialt affärsmässigt ansvarstagande Telge Hovsjö, Telge Peab, Telge tillväxt, www.telge.se

Miljömåltider, ekologisk mat
Ulla Lundgren, processledare Miljömåltider, tel: 031-368 37 25, Ulla.lundgren[at]miljo.goteborg.se


Övrigt

Miljöfordon, elfordon, bilpooler
Annette Thorén, projektledare Miljöfordon, tel: 031-368 26 24, Annette.thoren@trafikkontoret.goteborg.se 

 

 


Faktaansvarig:    
Ändrad: 2013-07-25