Konsumtion och avfall

Upphandlingsmyndighetens Kriterie-Wizard för miljökrav och sociala krav i upphandling. Här hittar du hållbarhetskrav som är utarbetade tillsammans med expertgrupper inom olika produktområden. 

Statistik över konsumtionsbaserade utsläpp från Naturvårdsverket


Faktaansvarig:    
Ändrad: 2016-11-03

Läs- och filmtips om konsumtion

Klimatkommunernas VEGA-guiden svarar på frågor som: Hur minskar vi matsvinnet på skolor? Hur får vi fler att våga vego? Hur skapas elevengagemang? Hur kan mat och klimat användas i undervisningen? 

 

Hållbara konsumtionsvanor genom reklam?

Hur vi kan äta vår omgivning.