Klimatkommunerna välkomnar arbete för fortsatt skattebefrielse av biobränslen

GastankningKlimatkommunerna och många andra aktörer i klimatsverige har länge efterlyst långsiktiga spelregler för att säkra de förnybara bränslenas framtid. Nu syns en ljusning – regeringen föreslår ett undantag från koldioxidskatt för gasformiga biobränslen till 2020 och för flytande bränslen till 2018, och har ansökt om statsstödsgodkännande från EU för detta. Målet är att så snart som möjligt ha långsiktiga villkor på plats för alla biobränslen. Detta, tillsammans med ett stöd för lokala klimatinvesteringar, Klimatklivet, innebär att Sveriges kommuner får möjlighet att jobba ännu mer effektivt för att nå sina klimatmål.

Regeringens pressmeddelande 12/10

Klimatkommunernas pressmeddelande 13/10

 


Faktaansvarig:    
Ändrad: 2015-10-13