TOP. Nytt projekt om transporteffektivitet

Vi har fått projektmedel från Trafikverket för att öka kommuners kunskap och kapacitet att jobba med steg 1- och 2-åtgärder i fyrstegsprincipen, det vill säga att tänka om och optimera transportsystemet.

I projektet TOP – Hur kommuner tänker om och optimerar transportsystemet ska vi kartlägga kommuners arbete med genomförandet av steg 1- och 2-åtgärder för att identifiera framgångsrikt arbete. Vi ska också titta på:

  • Hur kan åtgärders effekt bedömas?
  • Vilka åtgärder/kombinationer av åtgärder har kommuner genomfört som har gett bra effekt?
  • Hur ser en formaliserad process ut i kommunen vid genomförande och utvärdering av icke-fysiska åtgärder?

Projektet pågår under 2023 och vänder sig till tjänstepersoner och politiker i kommuner som arbetar med utformning och användning av transportsystemet.

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.