Mer om Sveriges mål om transporter och klimat

År 2030 ska klimatpåverkan från Sveriges transportsektor ha minskat med 70 procent jämfört med år 2010. Det är ett av klimatmålen som sju av riksdagens partier står bakom, och som gäller från 1 januari 2018.

Redan år 2008 slog regeringen fast ett mål om en fossilbränsleoberoende fordonsflotta. Målet preciserades den 16:e december 2013 i utredningen Fossilfritt på Väg.

Klimatlagens mål för transporter omfattar utsläppen från inrikes transporter, utom inrikes flyg. Målet säger att dessa utsläpp ska minska med minst 70 procent senast år 2030, jämfört med 2010. Anledningen till att inrikes flyg inte ingår i målet är att det ingår i EU:s system för handel med utsläppsrätter. Läs mer om klimatlagen och det klimatpolitiska ramverket här.

Trafikverket har som mål att minska klimatpåverkan från byggande, drift och underhåll av trafikinfrastrukturen med 15 procent till 2020 och 30 procent till 2025 jämfört med 2015.

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.