Vi ger stöd

Klimatkommunerna är Sveriges Covenant Supporter och ger tjänstemän och politiker i svenska kommuner aktivt stöd i frågor som rör Borgmästaravtalet. Arbetet bedrivs tack vare Sveriges kommuner och landsting (SKL). Kontakta Klimatkommunerna!

SKL


 

 Kalendarium

Borgmästaravtalet

Välkommen till Borgmästaravtalet i Sverige! Här hittar du information och nyheter om Borgmästaravtalet, hur du skriver under, exempel på kommuners internationella samarbeten och rapporteringsstöd.

Hitta snabbt
SEAP och rapportering
Statistiklathund
Kontakta kansliet
Anmälan till mejllistan

 


Nyheter

Faktaansvarig:    
Ändrad: 2016-12-01