Finansiering

Information på svenska

SKL har tagit fram en snabbguide till EU:s fonder och program 2014-2020. Den samlar majoriteten av de program och fonder som kommuner, landsting och regioner kan söka medel från. Här hittar du guiden

 rapport

Information på engelska

Covenant of Mayors hemsida har samlat information om olika finansieringssätt på sin hemsida.  Här kan du läsa om structural funds, cohesion fund, JESSICA technical assistance, ELENA, m.m.

Europeiska investeringsbanken (EIB) erbjuder stöd för teknisk assistans för att utforma investeringsprogram inom främst energieffektivisering och förnybar energi.

Stödet riktar sig till både städer och regioner och gäller främst större investeringsprogram.

Här finns en inspirationsbroschyr om hur städer runtom i Europa har hittat på smarta finansieringslösningar för sina åtgärder:

leaflet

 


Faktaansvarig:    
Ändrad: 2013-08-05