EU, kommunerna och klimatet - dokumentation

Klimatkommunerna anordnade inom ramen för Borgmästaravtalet och med stöd av SKL, en seminariedag med fokus på påverkansarbete mot EU.

Efter en introduktion kring beslutsprocesser, strukturen och aktuella frågor inom EU presenterade Covenant of Mayors sitt arbete och de fördelar medlemskapet medför. Finspång signerade även det nya Borgmästaravtalet under seminariet. Vi tittade på betydelsen och påverkansmöjligheter kring föreslagna ändringar av Clean Vehicle Directive samt berörde EU:s Energipaket och det påverkansarbete Energy Cities och SKL fokuserade på under processen. Region Östergötlands Brysselkontor presenterade hur deras arbete med påverkan inom EU ser ut och vilka vägar det finns för kommuner och regioner att arbeta mer direkt med påverkan mot de olika beslutsprocesserna inom EU.

Slutsatsen av dagen och de diskussioner som fördes är att kommuner och regioner behöver komma in tidigare i processen och vara ännu mer aktiva i sitt arbete mot EU för att kunna påverka lagstiftning i önskad riktning.     

 

Sammanfattning av dagen/hur går vi vidare?
Hur få kunskap om vilka beslut som är på gång? Viktigt att komma in tidigt, innan förslag – hur får vi veta att förslag är på gång? Vem har koll på det?

  • SKL nyhetsbrev – på gång inom EU
  • Energy Cities kan sammanställa och skicka ut aktuell info till sina medlemmar
  • Regionkontoren skickar ut nyhetsbrev
  • Region Östergötland ger ut årsöversikt – Aktuellt från EU ur ett östgötskt perspektiv


Viktigt att nå de som är på plats. Hur vet vi vilka det är?

  • Viktigt att ta reda på vilka politiker som är nyckelpersoner i sakfrågan.


Tips för framgångsrikt påverkansarbete:

  • Håll koll på vilka påverkansfönster som finns! Olika personer/målgrupper att påverka vid olika tillfällen i beslutsprocessen.
  • Det ska gå fort och man måste kroka arm med andra!
  • Viktigt med att få mandat för att vara snabbfotad. Viktigt att ha en tydlig politisk viljeinriktning att utgå ifrån, och att utifrån den ha mandat att agera.
  • Var konkret i position papers. Tydliggör vilka förändringar som behöver göras och hur de kommer att påverka organisationen. Vilka praktiska effekter kommer beslutet att få?
  • Känsloargumentation går hem!

Program för dagen finns här och anteckningar från dagen finns att läsa här.  

Delar av seminariet filmades och finns att titta på på Klimatkommunernas Facebook-sida. Tack till talarna och till Jakob Lagerkrantz på 2030-sekretariatet som modererade dagen!

Nedan följer de presentationer som visades under dagen. Klicka på bilderna för att komma till presentationerna. 

Presentationer

The Covenant of Mayors - an instrument to shape EU climate and energy policies
David Donnerer, Communication Officer at the Covenant of Mayors Office

 

 

Introduktion till EU:s policies för bränslen och fordon – åt vilket håll styr EU fram till 2030.
Jakob Lagercrantz, 2030-sekretariatet

Clean Vehicle Directive

Jonas Ericsson, Stockholms stad


Thomas Högman, Region Östergötlands BrysselkontorIda Nelson, Sveriges Kommuner och Landsting

 

EU:s energipaket ”Clean Energy for all Europeans”
Andreas Hagnell, Sveriges Kommuner och Landsting


David Donnerer, EU Policy Officer at Energy Cities

 

EU policy work 101 - grundkurs i EU-påverkansarbete
Workshop i mindre grupper
David Donnerer

En svensk region i Bryssel – så jobbar vi!
Thomas Högman, Region Östergötlands Brysselkontor
Jenny Ivner, Region Östergötland


Faktaansvarig:    
Ändrad: 2018-03-20