SECAP/SEAP och rapportering

Tips! Lunds kommun har översatt Covenant of Mayors rapporteringsmall till svenska och gjort den editerbar! Här hittar du mallen

------------------------------

Grunden i Borgmästaravtalet är den åtgärdsplan som ska inrapporteras och uppdateras regelbundet till Covenant of Mayors Office.

Förr har åtgärdsplanen hetat SEAP (Sustainable Energy Action Plan), men i 2030-omgången av Borgmästaravtalet heter den SECAP (Sustainable Energy and Climate Action Plan), eftersom den numera har ett bredare klimatfokus inkl. anpassning till ett förändrat klimat. Kommuner som skrivit under 2030-omgången av Borgmästaravtalet ska skicka in en SECAP senast två år efter underskriften.

Borgmästravtalet steg för steg


Borgmästaravtalet steg för steg

1. Er kommun skriver under Borgmästaravtalet. Kräver ett politiskt beslut. Läs hur ni skriver under här.

2. Ni tar fram en SECAP (Sustainable Energy and Climate Action Plan), som ska skickas till Covenant of Mayors office inom två år efter underskrift. I er SECAP finns en basårsinventering av utsläppen (Baseline Emissions Inventory - BEI) och en bedömning av klimatrisker och sårbarhet (Climate Risk & Vulnerability Assessment - RVA)

3. Dokumenten granskas och godkänns, eventuella kompletteringar skickas in.

4. Uppföljning av SECAP och inrapportering om hur det går görs vartannat år efter att den skickats in.

Minimikrav för er SECAP

OBS! Du som ska göra en SECAP eller rapportera uppföljning, läs denna guide från Covenant of Mayors Office.

  • Ska vara godkänd av Kommunstyrelsen eller motsvarande
  • Måste ha med 40% CO2-minskning till 2030 och åtgärder för att anpassa till ett förändrat klimat. 
  • Åtgärderna ska bygga på en ordentlig utsläppsinventering (Baseline Emission Inventory -  BEI) och en klimatrisk- och sårbarhetsanalys (Climate Risk & Vulnerability Assessment  - RVAs). 
  • Åtgärder som handlar om att minska utsläppen ska finnas inom minst två av de fyra huvudsektorerna - (Municipal, Tertiary, Residential, Transport). Utsläpsinventeringen ska omfatta minst tre av de fyra huvudområdena. 

 

Här har Covenant of Mayors Office samlat frågor och svar på vanliga frågor

Kan vi skicka in vår befintliga klimatstrategi som vår SECAP?

Ja, förutsatt att den uppfyller kraven ovan. Man måste dessutom fylla i en SECAP-mall på intranätet (OBS! länken här leder inte till intranät-versionen av mallen). Om er befintliga strategi/plan har ett annat målår än Borgmästaravtalet behöver ni se till att Borgmästaravtalets målår kommer med i planen också.

Hur gör jag en basårsinventering?

Klimatkommunerna har tagit fram en lathund för basårsinventeringen med särskilda riktlinjer som gör att du kan anpassa den efter Borgmästaravtalets krav. Du hittar lathunden här. 

Vad ska vår SEAP innehålla?

Borgmästaravtalet har tagit fram mallar för vad som ska ingå i er SECAP.

Vad innebär en energidag?

Läs mer om det här. 

 

 


Faktaansvarig:    
Ändrad: 2017-01-11