Årsmöte i Uppsala 21-22 april 2016

Välkomna till Klimatkommunernas årsmötesdagar 21-22 april 2016 i Uppsala!

Vi inleder torsdagens nätverksträff med smörgås, kaffe och te på Ihus för att sedan ta del av Uppsalas klimatarbete. På eftermiddagen kommer vi bland annat lyssna till Åsa Romson, utbyta erfarenheter och vi avslutar dagen med middag och mingel.

Fredagen börjar med diskussion om Klimatkommunernas vision och verksamhetsplan och sedan blir det årsmöte.

Varmt välkomna!

Anmäl dig här!

Läs kallelsen för mer information


Faktaansvarig:    
Ändrad: 2016-02-29