Nätverksträff i Lund 4-5 juni 2015

Vi välkomnar alla medlemmar till Lund den 4-5 juni!

Den 4 juni kl 9 ses vi på Lunds nya kommunhus Kristallen för att ta del av Lunds klimatarbete. Efter lunch tar vi en tur längs Kunskapsstråket, som förbinder Lunds centrum med nya stadsdelen Brunnshög och forskningsanläggningarna. Här får vi bland annat titta på energieffektiva studiemiljöer med innovativ ljusdesign, attraktiva gång- och cykelvägar, forskningsanläggningen MAX IV som levererar spillvärme till fjärrvärmenätet och förberedelserna för spårväg på Lundalänken. Vi besöker också det energieffektiva kompaktboende för studenter som utmanar rådande byggnormer.

Vi har under dagen även besök av 2030-sekretariatet. Dagen avslutas med middag på trevliga Bantorget 9.

Under förmiddagen den 5 juni kommer vi att få träffa forskare och experter från olika klimatrelaterade områden för att diskutera gemensamma utmaningar och lösningar.

Anmäl dig till träffen senast 22 maj.

Mer info och anmälningslänk finns här.


Faktaansvarig:    
Ändrad: 2015-05-13