Årsmöte i Jönköping 30-31/3 2017

Välkomna till Klimatkommunernas årsmötesdagar 2017!

Under 2016 har klimatfrågan på flera sätt varit i fokus i Sverige, inte minst genom att Miljömålsberedningen presenterade sitt förslag till klimatlag och ”En klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige”. Klimatkommunernas kompetens efterfrågas av myndigheter och organisationer och det lokala klimatarbetet lyfts, i fler och fler sammanhang, som motorn i omställningen.

Under året har medlemmarna träffats på nätverksträffar för att utbyta erfarenheter och lyfta aktuella frågor. Vi har välkomnat tre nya medlemmar, Botkyrka, Finspång och Lomma. Diskussioner på mail, vid möten och vid remissvar visar på ett engagemang och en kompetens som inspirerar och driver utvecklingen framåt. Genom projektet VEGA har nya samarbeten uppstått och goda idéer för att minska matens klimatpåverkan har spridits till skolor runt om i landet. Klimatkommunerna fortsätter att visa vägen i klimatarbetet och driver på för bättre förutsättningar för kommuner, regioner och landsting. Tack för allt engagemang under året som gått, och varmt välkommen till årsmötesdagarna i Jönköping!

Anmäl deltagande och politiskt ombud här senast den 10 mars. 

Väl mött!

Karin Thomasson, Klimatkommunernas ordförande

Här hittar du kallelsen med program


Faktaansvarig:    
Ändrad: 2017-02-24