Medlemmarnas klimatarbete

Genom sin erfarenhet inom planarbete, i rollen som stor arbetsgivare och upphandlare av varor och tjänster samt genom närheten till medborgarna har kommuner, landsting och regioner en nyckelposition i det svenska klimatarbetet. 
 
Klimatkommunernas medlemmar har höga ambitioner med lokala miljö- och klimatmål som ofta överstiger de nationella och arbetar dagligen för minskade utsläpp på alla områden de har rådighet över. Här har vi samlat erfarenheter och goda exempel på mål och åtgärder från våra medlemmar som vi hoppas ska inspirera andra kommuner, regioner och landsting. 

Sidorna här på Klimatkommunernas webb om medlemmarnas klimatarbete har tagits fram med stöd från SKL.

 

  godaex     godaex    

  godaex    


Faktaansvarig:    
Ändrad: 2018-12-11

 

godaex