Samhällsplanering och byggande

Stadsplanering

Den nya stadsdelen Oceanhamnen i H+området växer fram i närheten av Helsingborgs reningsverk. För att detta ska fungera, framförallt med tanke på lukt, kommer delar av reningsverket att byggas över med grönytor. Dessutom kommer, i stället för traditionella avlopps- och insamlingssystem, Oceanhamnen att byggas med tre separata avloppsledningar - en för svartvatten (toalett), en för gråvatten (bad, dusch, tvätt) och en för matavfall (via köksavfallskvarn). Det kommer även att installeras vakuumtoaletter, dels för att få en effektivare hantering av svartvattnet och ökad produktion av biogas, dels för att minska vattenanvändningen vid toalettspolning. Läs mer om hur det fungerar.

Se även filmen om Helsingborgs nya stadsplan "Vi tänker på framtiden - närhet och trafik": 

 

 


Faktaansvarig:    
Ändrad: 2016-11-03


Foto: Robin Hayes