Gröna finanser

Kapitalplaceringar som verktyg i klimatomställningen
- en nulägesanalys av Klimatkommunernas arbete med fossilfria placeringar

Våren 2017 gjorde vi en nulägesanalys av var medlemmarna står i arbetet med fossilfria placeringar
som bland annat visar att fler och fler kommuner tar beslut om att styra bort sitt fondinnehav från
kol, olja och gas. Resultatet samlades i rapporten Kapitalplaceringar som verktyg i klimatomställningen - en nulägesanalys av Klimatkommunernas arbete med fossilfria placeringar

Så här formulerar några kommuner sina beslut:

 

Klimatkommunerna arbetade under 2015 med ett projekt om gröna finanser, delfinansierat av WWF. Projektet är nu avslutat, men mycket värdefull information går att hitta här


Faktaansvarig:    
Ändrad: 2017-10-12