Praktik, examensarbete eller uppsats?

Vill du göra din praktik eller ditt examensarbete hos Klimatkommunerna? Kontakta gärna oss! En praktikplats på Klimatkommunernas kansli ger inblick i arbetet som pågår hos Sveriges bästa klimatkommuner, och i det arbete som pågår på nationell nivå. Tycker du att detta verkar som en spännande kombination så är Klimatkommunerna en perfekt plats att utforska den!

Praktik hos Klimatkommunernas kansli brukar innebära ett lite större självständigt projekt, i kombination med att du deltar i kansliets dagliga arbete med kommunikation, planering av evenemang m.m. 

Du kan också göra ditt examensarbete eller din uppsats kopplad till vår verksamhet. Vi uppskattar om du själv har en idé om vad du vill göra, eller ett område som du är särskilt intresserad av att jobba med. Titta gärna i vår nyaste verksamhetsplan och verksamhetsberättelse för inspiration, eller fundera fritt.

Här är några exempel på projekt som tidigare praktikanter hos oss har jobbat med:

Våren 2017 gjorde Olivia Gustavsson underlaget till en nulägesanalys av var Klimatkommunernas medlemmarna står i arbetet med fossilfria placeringar, som bland annat visar att fler och fler kommuner tar beslut om att styra bort sitt fondinnehav från 
kol, olja och gas. Resultatet samlades i rapporten Kapitalplaceringar som verktyg i klimatomställningen - en nulägesanalys av Klimatkommunernas arbete med fossilfria placeringar

Våren 2016 skrev Ida Zwahlen rapporten Att skapa klimatsmarta beteenden , som grundar sig i hennes magisteruppsats i miljövetenskap och är genomförd med hjälp av enkätstudie, litteraturstudie och expertdiskussion med två forskare inom området beteendepåverkan och policyutvärdering

Hösten 2015 gjorde Daniel Nordström underlaget till rapporten Mot framtiden och vidare (pdf)  som beskriver medlemskommunernas klimatarbete och hinder som står i vägen för kommunerna. Rapporten presenterar också förslag på åtgärder för att underlätta kommunernas vidare klimatarbete.

Vi ser fram emot att höra av dig! 

/Filippa och Maria


Faktaansvarig:    
Ändrad: 2019-06-10