Medlemskap

Är ni en kommun eller region som vill öka takten i klimatomställningen?
Bli medlem i Klimatkommunerna och få tillgång till ett engagerat kontaktnät.

Kraven för medlemskap i Klimatkommunerna är att kommunen/regionenMedlemskap politiskt beslutar att arbeta för:

  • att kontinuerligt inventera utsläpp av växthusgaser1
  • att sätta upp mål för utsläppen
  • att ha en handlingsplan och genomföra åtgärder för att minska utsläppen
  • att kontinuerligt informera om arbetet till nätverket.

Man genomgår därefter ett utvärderingstest där vi tittar på det totala klimatarbetet i organisationen. Detta ligger till grund för ett eventuellt erbjudande om medlemskap, i vilket fall kommunen/regionen kan ta ett politiskt beslut om att gå med i Klimatkommunerna. Här finns testet.

Föreningen finansieras huvudsakligen av medlemsavgifter som fastställs av årsmötet.

2018 är medlemsavgiften 4000 kr + 0,25 kr/invånare (maxbelopp 36 000 kr) för kommuner och 4000 kr + 0,10 kr/invånare (maxbelopp 36 000 kr) för landsting.

Intresserad av medlemskap?

Kontakta föreningens kansli. Fyll i medlemstestet och meddela kansliet@klimatkommunerna.se om ni vill ansöka om medlemskap.

1) Här syftas framför allt på koldioxid eftersom det idag kan vara svårt att får fram underlag för övriga växthusgaser som metan, lustgas, svavelhexaflourid, HF och HFC. Ambitionen är dock att få med även dessa växthusgaser i klimatarbetet.


Faktaansvarig:    
Ändrad: 2018-06-26