Styrelsen

Klimatkommunernas styrelse 2018

Kontakta styrelsen via kansliet@klimatkommunerna.se

Ordförande

Karin Thomasson (MP), Östersunds kommun

1:e vice ordförande

Thomas Olson (L), Åmåls kommun

2:e vice ordförande

Ann-Christin L Frickner (C), Upplands Väsby kommun  

Ledamöter

Camilla Lindoff (S), Hässleholms kommun
Bo Frank (M), Växjö kommun
Carina Svensson (S), Malmö stad
Lennart Bondeson (KD), Örebro kommun
Rikard Warlenius (V), Stockholms stad
Maria Gardfjell (MP), Uppsala kommun

Ersättare

Arne Jonsson (C), Eskilstuna kommun
Anders Lundström (KD), Helsingborg stad
Rejn Karlgren (MP) Sandvikens kommun

Nyvald styrelse på årsmötet 2018 i Växjö. 


Faktaansvarig:    
Ändrad: 2018-04-17

.