Verksamheten

I den senaste verksamhetsplanen kan du läsa mer om hur Klimatkommunerna arbetar. Här beskrivs också föreningens mål och syfte och vad verksamheten ska kännetecknas av.

Du kan också ta del av vår senaste verksamhetsberättelse som beskriver vad vi har gjort under året. För fler verksamhetsberättelser, kontakta kansliet.


Faktaansvarig:    
Ändrad: 2017-01-24