Anmälan öppen till workshopen om fossilfria placeringar!

Nu har vi öppnat för anmälningar till Klimatkommunernas workshop om fossilfria placeringar, som går av stapeln torsdagen den 17 december i Stockholm. Vi kommer att hålla till i Gamla biblioteket på Fleminggatan 4 (Tekniska nämndhuset).

Fossilfria placeringarMed i programmet finns flera högaktuella punkter med inspel från gäster från Storebrand Asset Management, Svenska Kyrkan, Handelshögskolan, Naturskyddsföreningen, Örebro kommun, Sveriges Kommuner och Landsting och ISS-Ethix, och gott om tid för att diskussion.

Ta chansen att fortbilda dig, se hur din kommun kan förverkliga era tankar om fossilfria placeringar, och hitta samarbetsmöjligheter för att tillsammans med andra kommuner driva på en positiv utveckling i branschen!

Varmt välkommen!


Faktaansvarig:    
Ändrad: 2015-11-12