Årsmöte i Göteborg 10-11 april

Vi välkomnar alla medlemmar på årsmöte den 10-11 april på Världskulturmuseet i Göteborg. Dag 1 har vi nätverksträff för politiker och tjänstemän där vi får höra mer om Göteborgs klimatutmaningar och lösningar samt utbyta erfarenheter och nätverka. På eftermiddagen får vi låna Svante Axelssons miljöekonomiska glasögon för att försöka förstå klimatdebatten ur nationalekonomernas perspektiv.

Dag 2 är det årsmötesförhandlingar.

Kallelse inklusive anmälan:


Faktaansvarig:    
Ändrad: 2014-02-11