Biogassatsning, ja tack!

Klimatkommunernas lyfter bland annat biogas som en av de viktigaste sakerna att satsa på i sin senaste bilaga. Bilagan tar även upp vikten av tuffa energikrav vid byggande på kommunal mark, unikt samarbete mellan kommuner kring trähusbyggnade och fler goda exempel från våra medlemmar. Läs den här eller ladda ner den som pdf.


Faktaansvarig:    
Ändrad: 2013-08-01