Byggkravsutredningen stoppar kommuner som vill gå före

Idag presenterades Byggkravsutredningen som föreslår att kommuner ska förbjudas att använda tekniska särkrav i bostadsbyggandet. Utredningen menar att kommunernas energikrav leder till ökade byggkostnader och saktar ner bostadsbyggandet.

Klimatkommunerna är mycket kritiska till utredningens förslag och anser att ett förbud mot kommunernas energikrav straffar de som jobbar aktivt för att få en välisolerad och energieffektiv bebyggelse. Att ställa tuffa energikrav vid byggande på kommunal mark är ett viktigt verktyg för att nå klimatmål på lokal, nationell och EU-nivå.

- Det är ett grundskott mot våra medlemskommuners klimatarbete om man bakbinder oss på detta sätt, säger Lars Bergwall (C), ordförande i Klimatkommunerna.

Många av Klimatkommunernas medlemmar, exempelvis Stockholm, Malmö, Växjö, Östersund, Lund, Linköping och Lidköping, ställer idag krav på byggherrar som vill bygga på kommunens mark. Kommunernas energikrav har uppkommit eftersom Boverkets energikrav är otillräckliga och allt för lågt satta.

->Läs Klimatkommunernas pressmeddelande här
->Läs om Byggkravsutredningen här 

 


Faktaansvarig:    
Ändrad: 2013-08-01