Dialogforum 19 mars: Hur halverar vi till 2050?

Hur halverar vi energianvändningen till 2050?

Hur halverar vi till 2050?

Hur kommer vi längre i energieffektiviseringen av våra flerbostadshus? Vilka metoder och verktyg behöver vi för att nå upp till målet om att halvera energianvändningen till 2050? Dessa frågor kommer vi att tillsammans undersöka på detta dialogforum. Dagen syftar till att utforska förutsättningar och tankesätt samt att tillsammans hitta konkreta metoder för att komma längre i energieffektiviseringen av bostadsbestånden och nå det långsikta målet om en halverad energianvändning till 2050. Det är deltagarnas kunskap och erfarenhet som står i centrum och vi fokuserar tillsammans på de verktyg och metoder vi använder i våra bolag för energieffektivisering och en hållbar energianvändning på lång sikt. Under inspirerande former leds vi i våra diskussioner av Fredric Norefjäll, processledare på SP.

Tid: 19 mars 9.30-16
Plats: WSP:s kontor Arenavägen 7, Stockholm (Gullmarsplan)
Arrangör: Klimatkommunerna och BeBo

Inbjudan och program (pdf 1MB)

Anmäl dig här


Faktaansvarig:    
Ändrad: 2014-01-17