Förtydliganden om skatteregler

Det är vanligt med missförstånd om vad det nya förslaget om beskattning av egenproducerad förnybar energi innebär, och vad de gamla reglerna (som fortfarande gäller) innebär. Vi fick tips om ett dokument med förtydliganden kring detta, som Solar Region Skåne har tagit fram (i augusti 2015), och vill gärna tipsa vidare om denna kortfattade och lättbegripliga text! 

solceller


Faktaansvarig:    
Ändrad: 2015-12-08