Globalt nätverk för lokala energilösningar

Klimatkommunerna är en del av Energy Cities, en intresseorganisation för städer och kommuner som arbetar för en energiomställning. Mellan den 1-3 juni hölls årsmöte i Turkiet och Klimatkommunerna företräddes av vice ordförande Thomas Olson.

- Det är viktigt att vara på plats. Det finns andra nätverk i Europa som liknar Klimatkommunerna och det är intressant hur vi kan lära av varandra, säger Thomas Olson, vice ordförande i Klimatkommunerna.

Energy Cities har över 1000 medlemmar i 30 länder. Årsmötena anordnas i olika städer varje år och 2016 hade turen kommit till Bornova i Turkiet. Fokus under årsmötet var fokus på samarbete i medelhavsområdet. Deltog gjorde bland annat representanter från Algeriet, Tunisien, Marocko och Albanien. Energy Cities uppdrag har vidgats från att arbeta europeiskt till att omfatta fler städer i olika världsdelar.

Bo Frank, kommunstyrelsens ordförande i Växjö, ledamot i Klimatkommunernas styrelse samt vice ordförande i Energy Cities deltog också på årsmötet.

- För Klimatkommunerna är det viktigt att umgås med andra spetskommuner i olika delar av världen. Vi kan inspireras av olika städer där det finns goda ambitioner och nya lösningar.

Växjö var en av de städer som fungerande som inspirationskälla under konferensen, då Bo Frank presenterade stadens arbete.

Thomas lyfter bland annat fram medborgarinflytande som en av de intressanta frågor som lyftes upp på mötet.

- Energifrågan är långsiktig, då kan engagerade medborgare vara en nyckel för att inte tillfälliga majoriteter ska förändra besluten.


Faktaansvarig:    
Ändrad: 2016-06-13