Gröna obligationer och ansvarsfulla placeringar

Klimatkommunerna bjuder in medlemmarna till konferensen Gröna obligationer och ansvarsfulla investeringar den 24 mars i Göteborg.

Varför har de kommuner som gett ut gröna obligationer fått en väsentligt bredare investerarbas? Hur tänker en investerare kring gröna obligationer? Hur identifieras och väljs projekt som ska ingå? Hur kan man jobba för att minska klimatavtrycket av sina placeringar - ska man investera i lösningarna eller slänga ut de dåliga bolagen? Vem granskar det man gör?

Under dagen får deltagarna genom intervjuer och presentationer ta del av erfarenheter och praktiska exempel från aktörer som vågat, och lyckats.

Inbjudan och program hittar du här.

 


Faktaansvarig:    
Ändrad: 2015-02-18

 

 

spana mot solen

cykel