Klimatkommunerna svarar på remiss om skatt på solel

Det finns ett enormt intresse och engagemang för frågor som rör småskalig produktion av förnybar energi i många kommuner, kommunala bostadsbolag och landsting. Det är därför med stor oro som Klimatkommunerna läser Finansdepartementets förslag som rör dagens särskilda regler om skattefrihet för el från vindkraftverk och solcellsanläggningar – effekten kan inte väntas bli något annat än ett abrupt avstannande av den positiva utveckling som pågår på solcellsfronten.

Läs remissvaret här


Faktaansvarig:    
Ändrad: 2015-05-08