Klimatkommunernas årskrönika 2012

Kansliet sammanfattar i denna lilla årskrönika en del av föreningens arbete under året, och vill med detta tacka för allt engagemang under 2012 och och önska en god jul och gott nytt år. Vi ses med nya krafter i januari!

->Här hittar du årskrönikan 2012


Faktaansvarig:    
Ändrad: 2013-08-01