Klimatkommunernas nyhetsbrev augusti

Efter en månads sommaruppehåll är Klimatkommunernas nyhetsbrev tillbaka. Vi berättar bland annat om vårt remissvar till Ett bonus-malussystem för nya, lätta fordon och om vad som är på gång i VEGA-projektet. Dessutom bjuder våra medlemskommuner på en mängd intressanta nyheter.

Nyhetsbrevet hittar du här.


Faktaansvarig:    
Ändrad: 2016-08-23