Klimatkommunernas styrelse för 2016-2017

Vid årsmötet i Uppsala den 22 april 2016 valdes Klimatkommunernas styrelse. Karin Thomasson (MP) Östersund, sitter kvar som ordförande. Thomas Olson (L) Åmåls kommun, fortsätter som förste vice ordförande och Ann-Christin L Frickner (C) Upplands Väsby kommun, valdes till andre vice ordförande. Till övriga styrelsen valdes Camilla Lindoff (S) Hässleholms kommun, Bo Frank (M) Växjö kommun, Carina Svensson (S) Malmö stad, Lennart Bondeson (KD) Örebro kommun, Märta Stenevi (MP) Region Skåne och Rikard Warlenius (V) Stockholms stad. Ersättare är Maria Gardfjell (MP) Uppsala kommun, Arne Jonsson (C) Eskilstuna kommun och Anders Lundström (KD) Helsingborg kommun.

Faktaansvarig:    
Ändrad: 2016-04-28