Medlemsträff i Östersund 26-27/11

Du har väl inte missat att anmäla dig till Klimatkommunernas nätverksträff i Östersund den 26-27 november? Passa på att besöka en norrländsk Klimatkommun som är extra vass på elbilar och laddinfrastruktur, och dessutom hemvist för Klimatkommunernas nuvarande ordförande Karin Thomasson! Vi kommer utöver programpunkter om eltrafik även att ha ett pass om kommunala klimatfärdplaner, lett av Björn Sigurdson (klimatstrateg i Uppsala), en workshop om nudging som metod för beteendepåverkan och mycket mer.

Läs mer här!

Östersund


Faktaansvarig:    
Ändrad: 2014-10-13