Nya Borgmästaravtalet tar sikte på 2030

I oktober 2015 lanserades en ny omgång av Borgmästaravtalet, som tar sikte på 2030 och innefattar både utsläppsminskning och klimatanpassning. Här finns mer information. I korthet är det följande åtaganden som gäller om man skriver under:

  • Minska koldioxidutsläppen med minst 40 % till 2030
  • Öka resiliensen mot klimatförändringar (klimatanpassa)
  • skicka in en SECAP (energi/klimatstrategi) inom ett år efter underskriften. Strategin ska innehålla anpassningsåtgärder.
  • Utsläppsminskningsdelen av strategin ska bygga på en Baseline Emissions Inventory (basårsinventering). Resiliens/anpassningsdelen ska bygga på en Climate Change Risk and Vulnerability Assessment (Klimatrisk- och sårbarhetsanalys).
  • Uppföljande rapportering ska ske med två års mellanrum. Vid dessa tillfällen kan man meddela ev. omprioriteringar i sina strategier.

 

politiker från olika länder


Faktaansvarig:    
Ändrad: 2015-12-01