Partiuppvaktningar i Stockholm

Representanter från styrelsen och kansliet träffade förra veckan delar av Miljöpartiets riksdagsgrupp för att berätta om vilka Klimatkommunerna är, vad vi gör och - framför allt - vilka satsningar och styrmedel vi vill se från statligt håll för att ge ännu mer kraft till det lokala klimatarbetet. Den här veckan står Folkpartiet och Socialdemokraterna på tur.

Här finns ett kortfattat dokument med Klimatkommunernas förslag, framtaget utifrån medlemmarnas och styrelsens åsikter.

kompass


Faktaansvarig:    
Ändrad: 2013-11-26