Rapport från två intensiva Stockholmsdagar

Den 24-25 september samlades politiker och tjänstemän i Klimatkommunerna i Stockholm för två dagar av inspiration, erfarenhetsutbyte och diskussion. På programmet stod bland annat en gemensam konferens 25/9 med Global Utmaning om dagens internationella energipolitiska landskap och förutsättningarna för att införa ett klimatpolitiskt ramverk i Sverige, ett studiebesök i Norra Djurgårdsstaden, nätverksträff , Borgmästaravtalsseminarium och en presentation för representanter från departementen och en delegation från OECD som granskar Sveriges miljöpolitik.

Global Utmaning seminarium

Referat, bilder och presentationer från konferensen 25/9
Mer om Norra Djurgårdsstaden 
Mer om OECD:s granskning av Sveriges miljöpolitik  


Faktaansvarig:    
Ändrad: 2013-10-02