Vi svarar på remissen om kommunala byggkrav

Att stoppa kommuner som vill främja ett energieffektivt byggande på egen mark är att ta bort ett viktigt verktyg för lokalt utvecklingsarbete, och rimmar mycket illa med energi- och klimatmål på nationell nivå och i EU. Läs vårt remissvar på lagpromemorian ”Tekniska egenskapskrav och kommunala markanvisningar (S2013/6411/PBB)”


Faktaansvarig:    
Ändrad: 2013-11-14