Teknikneutralitet och skarpare bonus respektive malus efterfrågas

Ska ett bonus-malussystem styra mot en minskad och samtidigt fossilbränslefri fordonsflotta, bör piskan och moroten vara kännbara. Fördelen med ett bonus-malussystem är, som utredaren även skriver, att det ska sända en direkt signal om vad som är bra och dåligt och att det gör det på ett tydligt sätt. Klimatkommunerna ser dock inte att förslaget som ligger sänder den direkta signalen utan att det behöver bli mer kännbart vilka fordon som är klimatbra och vilka som orsakar stora utsläpp.

Ett förslag är att bonus-malussystemet med tiden utvecklas till att även gälla för bränslen och beteenden. Ett bonus-malus även för drivmedlen säkerställer att rätt drivmedel hamnar i tanken samtidigt som det ökar attraktiviteten för begagnade etanol- och gasfordon på bekostnad av begagnade diesel- och bensinfordon. Denna fråga är mycket kritisk då det kommer finnas fordon i den befintliga parken som kommer rulla många år framåt på våra vägar som vi inte kommer åt om vi enbart fokuserar på nybilsförsäljningen.

Klimatkommunerna föreslår att bonus-malus överensstämmer och vidareutvecklas till en energimärkning i klasserna A till G, vilket skulle ge en ny miljöbilsdefinition. Det vill säga att fordon som klassas A till C får bonus, D-klassen blir neutral, och fordon i klassen E till G belastas med en höjd fordonsskatt. Denna klassning är välkänd för konsumenter, lätt att kommunicera och lätt att förstå och skulle behövas för att ge bonus-malussystemet effekt.

Läs hela Klimatkommunernas yttrande på Ett bonus-malussystem för nya, lätta fordon här.


Faktaansvarig:    
Ändrad: 2016-08-16