VEGA - mer vegetariskt och mindre matsvinn på skolor genom samarbete och elevinflytande

Klimatkommunerna har fått projektmedel från WWF för att under 2016 driva projektet VEGA.

Mat står för ungefär 25 % av vår klimatpåverkan och kommuner är en viktig aktör för att driva utvecklingen framåt och minska utsläppen. Under 2016 genomför därför Klimatkommunerna projektet VEGA där olika åtgärder för att höja statusen på vegetariska maträtter och för att minska på matsvinnet kommer att testas på skolor i tio Klimatkommuner. Kärnan i projektet är att åtgärderna tas fram och genomförs gemensamt av elever, pedagoger och kökspersonal i de skolor som deltar i projektet.

Mer info om WWF och Innovativ naturvård.


Faktaansvarig:    
Ändrad: 2015-12-04