Vårt svar på remissen om genomförandet av EU:s energieffektiviseringsdirektiv i Sverige

EU vill minska energianvändningen med 20 procent till år 2020. Energimyndigheten konstaterar att Sverige inte kommer att nå vårt energiintensitetsmål med nuvarande styrmedel. Klimatkommunerna understryker att det är viktigt att regeringen tar tillvara på de möjligheter som energieffektiviseringsdirektivet kan innebära; stora miljövinster, minskat beroende av importerad fossil energi och många nya jobb!

Läs hela remissvaret här


Faktaansvarig:    
Ändrad: 2013-09-11