Webbaserad guide hjälper dig med klimatstrategin

Nu finns en webbaserad utbildningsplattform som hjälper kommuner och landsting att ta fram klimatstrategier. Plattformen ger fördjupad kunskap i en grundläggande och en avancerad nivå, med åtta tematiska moduler vardera. Här kan du läsa mer om hållbara transporter, energieffektivt byggande och avfallshantering, ta del av internationella goda exempel och bli inspirerad till att nya klimatåtgärder.  Plattformen är gratis att använda men kräver ett inlogg som du enkelt skapar. Gå till utbildningsplattformen

Utbildningsplattform

Covenant Capacity

Utbildingsplattformen har tagits fram inom projektet Covenant Capacity där Klimatkommunerna är partner. Läs mer om projektet här. 


Faktaansvarig:    
Ändrad: 2014-02-20