Att navigera inom batterivärlden – en guide för miljömässig och social hållbarhet

Klimatkommunerna bjöd in Maria Xylia från Sweco till årsmötet 2019 för att reda ut begreppen med batterier. Presentationen hittar du här. 

Sammanfattningsvis förklarade Maria Xylia att det är viktigt att ta hänsyn till såväl hållbarhet som säkerhet, prestanda och kostnad vid val av batterier. Vad gäller hållbarhet är det stora skillnader mellan olika batterikemier, men livslängd och material är avgörande. 

Det behövs till exempel fler studier för att identifiera litiumjonens miljöpåverkan. Det finns inte så många studier om LCA-utsläpp från litiumjonbatterier, de flesta som finns är från USA där elproduktionen har stora utsläpp. Det viktigaste är att ha koll på produktspecifikationer och miljödeklarationer som finns (tex görs nu product environmental footprint för olika typer av batterier, målet är att sen komma fram till en klassning A, B, C etc för batterier, vilket kommer att ta några år). 

Sweco har gjort en uppskattning av social hållbarhet för olika katodmaterial, kobolt och nickel är mest kritiska just nu beroende på länderna där de utvinns (mänskliga rättigheter och politisk stabilitet). Det finns ganska bra möjligheter att utvinna kobolt och nickel i flera länder i Europa, därför finns flera incitament för att uppmuntra materialutvinning och batteritillverkning i Europa. Men det viktigaste är att öka återvinning och återanvändning. Litium och grafit har nästan ingen återvinning, de kostar inte så mycket att utvinna och det kommer att kosta mer att återvinna dem än att gräva på nytt. De metaller som det finns mindre av återvinns i högre grad. Det är en fråga om lagstiftning om man ska öka återvinningen av litium och grafit. 

När batterier har använts en tid i fordon (10 år för en bil, 5-7 år för en buss, enligt ett fåtal studier som gjorts) förlorat 20-30 % av sin energikapacitet har de fortfarande mycket energikapacitet, så de kan användas som energilager. Kapaciteten fortsätter minska, men mycket långsammare än den första minskningen i fordonen. Detta är medräknat i garantin från tillverkarna.

Hur kan då kommuner ställa krav vid upphandling av batterier? Vi kan kravställa att vi vill ha batterier utan kobolt, men det finns en spårbarhetsproblematik och de andra materialen har också miljömässiga och sociala problem. Ha bra koll på MSB:s riktlinjer som kommer i år. Seriösa tillverkare har garantier.


Faktaansvarig:    
Ändrad: 2019-05-17

.