Decembernytt

I årets sista nyhetsbrev bjuder våra medlemmar på flera intressanta och användbara guider och undersökningar. Bland annat har Stockholm stad undersökt hur stor klimatpåverkan stockholmarnas flygresor har och dessutom publicerat en guide riktad till företag om hållbara transporter. 

Läs nyhetsbrevet och hitta länkar till massor av inspirerande material här!


Faktaansvarig:    
Ändrad: 2017-12-20