Klimatkommunerna och KPA Pension bjuder in till konferens om fossilfria placeringar!

Den 2 juni 2017 bjuder Klimatkommunerna och KPA Pension in till en konferens om gröna finanser, med fokus på fossilfria placeringar. Målgruppen är kommuner, regioner och landsting, politiker och tjänstemän, men även kapital- och fondförvaltare, ideella sektorn och granskare, leverantörer med flera. Syftet är att skapa en mötesplats för erfarenhetsutbyte och diskussion, och hjälpa varandra att nå längre. Finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund kommer även att gästa oss, för att ge en inblick i regeringens ambitioner i frågan. 

Här hittar du inbjudan!


Faktaansvarig:    
Ändrad: 2017-05-02