Klimatkommunerna på Energy Cities årsmöte

Klimatkommunerna deltog på Energy Cities årsmöte i Franska Rennes. Nedan följer en kort resedagbok.

Läs mer om de spännande ämnen som diskuterades på Engery Cities webb. 

Onsdag:
Smart living or living smart? From engagement to citizen ownership
Presentationer och workshops kring hur vi kan använda allmänna ytor i staden för att göra det dagliga livet bättre och smartare genom projekt som Living streets och Smart together.

Torsdag:
Presentation av Rennes arbete med stadsmiljö och klimat, bland annat kring Urban commons, hur kan nya typer av samverkan, partnerskap och gräsrotsinitiativ tas till vara på och förbättra utvecklingen av allmänna platser och tillgångar i staden. Dagen fortsatte med diskussioner mellan politiska representanter samt workshops kring hur samverkan med universitet kan minska utsläppen, energieffektiv renovering av bostadsområden, hur städer kan accelerera energiomställningen samt besök på olika intressanta platser och projekt i Rennes. Dagen avslutades med Energy Cities Annual general assembly.

Fredag:
The role of blockchain in the energy transition of cities 
Introduktion till hur blockchain kan användas för att utveckla mer decentraliserade, inkluderande och öppna energi- och informationssystem samt hur det kan användas för exempelvis klimatkompensation.

Dagen fortsatte med workshops kring samverkan mellan stad ochj landsbygd och hur samverkan och partnerskap mellan städer kan accelerera energiomställning, energieffektivitet och stadsutveckling. Dagen avslutades med en blick framåt, kring vilka utmaningar och hinder som behöver övervinnas för att vi skall nå fram till våra klimatmål.

Adam Wadsten, samordnare på Klimatkommunernas kansli och Ann-Christin Frickner (C), vice ordförande i Klimatkommunernas styrelse, representerade Klimatkommunerna på Energy Cities årsmöte 2018. 


Faktaansvarig:    
Ändrad: 2018-04-24

.